CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
Str. Ionaşcu, nr. 38
SLATINA C.P. 230081
Tel:  0249.406 103 
Fax: 0249.406 203
e-mail:

ccdolt@yahoo.com

oltccd@gmail.com

HartaRomaniei

Program de lucru: Descarca

Program de audienţe: Descarca

Casa Corpului Didactic OLT