Misiune

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic Olt urmăreşte formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din judeţul Olt în scopul dezvoltării personale şi profesionale a acestora. În acest sens, Casa Corpului Didactic Olt îşi asumă rolul de centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din judeţ, devenind un promotor al activităţilor de formare la nivel judeţean şi regional.

 

   MISIUNEA

Casa Corpului Didactic Olt, în conformitate cu funcţiile sale stabilite prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/2011, constituie un centru de resurse de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, a managerilor educaţionali, a personalului didactic auxiliar şi un centru de iniţiere şi organizare de activităţii ştiinţifice, metodice şi culturale, în concordanţă cu interesele şi nevoile individuale de dezvoltare personală şi profesională.

Casa Corpului Didactic OLT