1. Denumirea programului: FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA EVALUĂRII LA EXAMENELE NAȚIONALE

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Cursul se adresează mai multor categorii de conceptori şi utilizatori de probe şi instrumente de evaluare a rezultatelor şcolare ale elevilor - cadre didactice, manageri școlari. Având în vedere că în ultima perioadă numărul elevilor care au nevoie de ajutor în susținerea examenului de bacalaureat este în continuă creştere, se impune formarea de cadre didactice competente, astfel încât evaluarea să se realizeze cu eficienţă maximă.

 Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
-Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie - Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.