I.1. Denumirea programului: FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA EVALUARII LA EXAMENELE NAȚIONALE
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare:

Cursul se adresează mai multor categorii de conceptori şi utilizatori de probe şi instrumente de evaluare a rezultatelor şcolare ale elevilor - cadre didactice, manageri școlari. Având în vedere că în ultima perioadă numărul elevilor care au nevoie de ajutor în susținerea examenului de bacalaureat este în continuă creştere, se impune formarea de cadre didactice competente, astfel încât evaluarea să se realizeze cu eficienţă maximă.

 Inscriere

Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formatori implicaţi : Formatori locali - Profesori cu gradul didactic I