Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU EVALUAREA LUCRĂRILOR DIN CADRUL EN II – IV

Public ţintă vizat: Învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar
Justificare:
Administrarea instrumentelor de evaluare urmăreşte evaluarea, reglementată de un set de proceduri standard, a performanţelor elevilor aflaţi în clasele a II-a și a IV-a, pe baza unor teste scrise.
Testele de la EN se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.
Pornind de la faptul că toate cadrele didactice din învățământul primar administrează și evaluează EN la clasele a II-a și a IV-a, este necesară cunoaşterea şi asumarea tuturor rolurilor şi a responsabilităţilor legate de EN a diferiţilor parteneri, constituirea unei echipe active şi eficiente pentru derularea, în condiţiile de calitate cerute, a activităţilor programate la nivelul tuturor unităților de învățământ unde se organizează învățământ primar.
Domeniul tematic la care se încadrează cursul de formare propus este „Programe de formare pentru cadrele didactice din județ în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor din cadrul examenelor naționale”.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane
Formatori implicaţi:
-Mirela Maria PARASCHIV/studii universitare de lungă durată
-Claudia Marcela ȘERBAN/studii universitare de lungă durată