I.3. Denumirea programului: ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU LA CLASELE PREGĂTITOARE, I ȘI A II-A
Public – ţintă:
-învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar
-profesori de limbi străine
-profesori de religie
-profesori de educație fizică
Justificare: Ciclul de achiziții fundamentale (clasele pregătitoare, I și a II-a) reprezintă un element de noutate pentru întreg sistemul de învățământ. Formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului cognitiv pentru vârsta la care copiii intră în clasa pregătitoare presupune respectarea particularităților de vârstă și individuale ale elevilor de către profesor atunci când organizează situațiile de predare – învățare – evaluare.
Cursul de formare își propune perfecţionarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice care predau în învăţământul primar în domeniul organizării interdisciplinare a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici.

Inscriere


Durată/preț: 32 ore/115 lei
Resurse umane:
Formatori:
-Mirela Maria PARASCHIV
-Claudia Marcela ȘERBAN
-Camelia Ludmila STĂNESCU
-Emilia DIACONESCU