I.5. Denumirea programului: PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Public – ţintă vizat: Cursul se adreseaza cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi personalului din administraţia publică, cu roluri în domeniul educaţiei.
Justificare: Schimbarea mentalităţii întregii societăţi de la tolerare a corupţiei la combaterea ei este importantă pentru succesul integrării europene. Această schimbare este posibilă doar prin aplicarea unor măsuri cu caracter instructiv şi informativ din componenta educaţională şi de comunicare publică.
Cursul îşi propune instruirea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi a personalului din administraţia publică, cu roluri în domeniul educaţiei, în spiritul intoleranţei faţă de corupţie privind respectarea normelor de conduită morală, etică şi de integritate.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/ 85 lei
Resurse umane: formatori locali