I.6. Denumirea programului: PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR
Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex, cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate. Astfel, şcoala este spaţiul de manifestare a conflictelor dintre copii şi dintre adulţi şi copii, iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile importante ale înţelegerii fenomenului.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formatori implicaţi: Marius Bălașa
Mioara MITREA
Simona ANTONIE
Nineta ANDRONIE