I.7 Denumirea programului: FORMAREA PROFESORILOR METODIŞTI PENTRU REALIZAREA INSPECŢIEI SPECIALE ȘI A INSPECȚIEI ŞCOLARE
Public – ţintă: cadre didactice metodiste din judeţ
Justificare: Reforma societăţii româneşti începută după 1989 a determinat schimbări şi în sistemul educaţional. Vechiul model de inspecţie conceput pentru un sistem educaţional centralizat se caracteriza prin accentul pus pe controlul de tip birocratic. Trei aspecte sunt fundamentale în ceea ce priveşte noul model de inspecţie aprecierea calităţii educaţiei furnizate de şcoală, evaluarea şcolii în ansamblu şi consilierea pe care o vor furniza inspectorii. Astfel se impune necesitatea pregătirii profesorilor metodişti pentru realizarea unei evaluări reale a procesului de învăţământ şi în vederea consilierii cadrelor didactice şi ameliorarea problemelor întâlnite în instituţiile şcolare.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formatori implicaţi:
Carolina GURALIUC
Maria-Mioara MITREA
Cristina MIHUȚ
Marilena DONCIU