I.8 Denumirea programului: ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCAȚIONALĂ
Public – ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar (învăţători, profesori din ciclul gimnazial
şi liceal)
Justificare: Necesitatea formării abilităţilor învăţătorului/profesorului diriginte de a deveni manager – educator. În această calitate, el organizează colectivul, proiectează activităţile acestuia, asigură promovarea şi respectarea prevederilor, regulamentelor, evaluează performanţele individuale şi de grup, intervine cu măsuri corectoare lăsând în acelaşi timp loc pentru afirmarea spiritului de iniţiativă şi autonomie a grupului pe care-l conduce.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formatori: locali