I.8 Denumirea programului: ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCAȚIONALĂ

Public – ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar (învăţători, profesori din ciclul gimnazial
şi liceal)

Justificare:
Necesitatea formării abilităţilor învăţătorului/profesorului diriginte de a deveni manager – educator. În această calitate, el organizează colectivul, proiectează activităţile acestuia, asigură promovarea şi respectarea prevederilor, regulamentelor, evaluează performanţele individuale şi de grup, intervine cu măsuri corectoare lăsând în acelaşi timp loc pentru afirmarea spiritului de iniţiativă şi autonomie a grupului pe care-l conduce.

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie – Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.