I.9 Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ/DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A INSTITUTORILOR / PROFESORILOR DEBUTANŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Public – ţintă: cadre didactice în învăţământul preuniversitar.
Justificare: Noul Curriculum naţional accentuează faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente administrative care asociază într-un mod personalizat elementele programei – obiective de referinţă, conţinuturi, activităţi de învăţare – cu alocarea de resurse (metodologice, temporale şi materiale) considerată optimă de către profesor pe parcursul unui an şcolar.
Asta înseamnă schimbare de atitudini şi de practici a indivizilor, organizaţiilor, astfel ca aceşti copii să poată participa la viaţa şi cultura comunităţii.
O societate incluzivă este aceea în care diferenţa este respectată şi valorizată, iar discriminarea şi prejudecăţile sunt combătute prin politici şi practici adecvate.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formator:
Marius BĂLAȘA
Carolina-Maria GURALIUC
Maria-Mioara MITREA
Cristina MIHUȚ