I.10. Denumirea programului: PREGĂTIREA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Public – ţintă:
-învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar care doresc obținerea definitivării în învățământ
Justificare: Evoluția rezultatelor de la examenul pentru obținerea definitivării în învățământ demonstrează necesitatea derulării unor programe de pregătire suplimentară a candidaților. Pregătirea inițială este insuficientă sau prea puțin axată pe problemele practic - aplicative, pe valorificarea şi corelarea achiziţiilor din domeniul limbii şi literaturii române, al pedagogiei cu cele din didactica specialităţilor, competenţele şi conţinuturile din programă fiind proiectate într-o viziune curriculară dinamică, sistemică, integratoare, care ar facilita obținerea cu succes a definitivatului.
Cursul de formare este conceput pentru a crește gradul de cunoaştere a conţinuturilor ştiinţifice fundamentale din domeniile necesare pentru obținerea definitivării în învățământ, a tendinţelor în evoluţia disciplinelor, precum şi a capacităţii de aplicare a acestora în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor didactice, în acord cu paradigmele actuale ale studierii acestor discipline.

 Inscriere


Durată/preț: 40 ore/140 lei
Resurse umane:
Formatori:
-Mirela Maria PARASCHIV
-Mariana VLADU
-Emilia DIACONESCU
-Reli Violeta DINCĂ
-Simona GUȘATU