I.11 Denumirea programului: METODE DE PREDARE A RELIGIEI ORTODOXE
Criterii curriculare:
Public – ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie ortodoxă, debutanți, cu gradul didactic definitiv, II și I
Justificare: Modificările intervenite în schimbarea Metodologiei de titularizare în învăţământul preuniversitar presupun perfecţionarea cadrelor didactice care elaborează subiecte şi bareme pentru examenul de titularizare, iar la disciplina Religie ortodoxă ne propunem un curs de perfecţionare care vizează dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice cu gradul I si II în vederea elaborării de subiecte si bareme pentru examenului de titularizare.
Cursul se doreşte totodată o modalitate adecvată de pregătire a profesorilor titulari, care au obţinut deja gr.II. şi gr. did. I, o opurtunitate de perfecţionare şi formare continuă, deoarece tematica abordată depăşeşte specialitatea în sine.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formatori:
Ispas Elena
Grecu Florica
Guicin Mihaela