I.12 Denumirea programului: ABILITAREA CURRICULARĂ PENTRU NIVELUL GIMNAZIAL ȘI LICEAL
Public – ţintă: cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal
Justificare: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin programul de formare ”Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial” vizează dezvoltarea competențelor didactice și manageriale ale profesorilor și au ca scop creșterea calității actului educațional prin integrarea unor strategii moderne, adaptate cerințelor actuale ale elevilor, învățarea centrată pe elev (învățare diferențiată, demers didactic activ-participativ), dar și integrarea noilor tehnologii.

Inscriere

Durată/preț: 16 ore/60 lei
Formatori: profesori din învățământul gimnazial cu gradul didactic I