I.12 Denumirea programului: ABILITAREA CURRICULARĂ PENTRU NIVELUL GIMNAZIAL ȘI LICEAL

Public – ţintă: cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal
Justificare:
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin programul de formare ”Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial” vizează dezvoltarea competențelor didactice și manageriale ale profesorilor și au ca scop creșterea calității actului educațional prin integrarea unor strategii moderne, adaptate cerințelor actuale ale elevilor, învățarea centrată pe elev (învățare diferențiată, demers didactic activ-participativ), dar și integrarea nnoilor tehnologii.

Inscriere

Durata: 16 ore / 70 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Delia Ileana BASCH NAIDIN – studii universitare (specializarea Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Florica GRECU – studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura rusă/Limba și literatura română-Limba și literatura italiană), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Leontina MANEA – studii universitare (specializarea Educatoare/Sociologie-Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor metodist Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mihaela TORBĂ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;