I.13. Denumirea programului: REDUCEREA RISCULUI DE ABANDON ȘCOLAR PRIN DERULAREA PROGRAMELOR DE TIP „A DOUA ȘANSĂ”, „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” ȘI „ALFABETIZARE FUNCȚIONALĂ” ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Public – ţintă: -personal didactic de predare
Justificare:
Realitatea societății românești impune găsirea unor soluții pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii și a creșterii participării la sistemul de educație a grupurilor vulnerabile.
Programul este conceput pentru a asigura implementarea la nivelul județului Olt a unor programe integrate de prevenire și corecție a părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din județul Olt pentru dezvoltarea unot programe integrate pentru creșterea participării la educație și formare profesională inițială și facilitarea tranziției către un loc de muncă a elevilor și tinerilor care prezintă risc sau sunt în situație de abandon școlar.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formatori:
Mirela Maria PARASCHIV
Florica GRECU
Mariana VOICA