I.14. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR INTERCULTURALE, MODALITATE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI A PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII
Public – ţintă:  personal didactic de predare
Justificare: Abilitatea de a ne înțelege unii pe alții dincolo de toate tipurile de bariere culturale este o condiție esențială pentru a face ca societatea democratică sî funcționeze. Pe măsură ce evenimentele actuale continuă să se deruleze, există o nevoie urgentă de a face un efort concertat pentru dezvoltarea atitudinilor, abilităților și cunoștințelor necesare utilizării competențelor interculturale în practica cotidiană de predare și învățare, astfel încât generațiile viitoare să poată fi pregătite să participe la mediul global și complex. Cu atât mai mult cu cât competențele interculturale se adresează rădăcinilor unei serii de probleme cu care se confruntă societățile noastre: stereotipurile, discriminarea, toate formele de rasism și așa mai departe, toate acestea fiind exacerbate în timpuri de dificultate economică.

Inscriere


Durată/preț: 24 ore/85 lei
Formatori:
-Mirela Maria PARASCHIV
-Ginu Alexandru VOINEA