I.15 Denumirea programului: PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EFICIENTIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE

Public – ţintă: cadre didactice suplinitoare din învățământul preuniversitar
Justificare: Programul reprezintă o sinteza între aspectele de baza ale didacticii, conceptelor teoretice și practice privind curriculumul și evaluarea.

Inscriere


Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Delia Ileana BASCH NAIDIN – studii universitare (specializarea Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Florica GRECU – studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura rusă/Limba și literatura română-Limba și literatura italiană), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Leontina MANEA – studii universitare (specializarea Educatoare/Sociologie-Psihologie, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor metodist Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mihaela TORBĂ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
  • Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU– studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.