I.4. Denumirea programului: PREGĂTIREA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Public–ţintă: învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar care doresc obținerea titularizării în învățământ
Justificare:
Evoluția rezultatelor de la examenul pentru obținere a titularizării în învățământ demonstrează necesitatea derulării unor programe de pregătire suplimentară a candidaților. Pregătirea inițială este insuficientă sau prea puțin axată pe problemele practic - aplicative, pe valorificarea şi corelarea achiziţiilor din domeniul limbii şi literaturii române, al pedagogiei cu cele din didactica specialităţilor, competenţele şi conţinuturile din programă fiind proiectate într-o viziune curriculară dinamică, sistemică, integratoare, care ar facilita obținerea cu succes a definitivatului.
Cursul de formare este conceput pentru a crește gradul de cunoaştere a conţinuturilor ştiinţifice fundamentale din domeniile necesare pentru obținerea titularizării în învățământ, a tendinţelor în evoluţia disciplinelor, precum şi a capacităţii de aplicare a acestora în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor didactice, în acord cu paradigmele actuale ale studierii disciplinei de concurs.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:

  • Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
  • Profesor Reli Violeta DINCĂ – studii universitare (specializarea Învățători/ Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
  • Profesor pentru învățământ primar Rely - Monica TRĂISTARU – studii universitare (specializarea Învățători/Geografie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
  • Profesor pentru învățământ primar Daniela - Mirela NIȚU– studii universitare (specializarea Învățători/Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
  • Profesor pentru învățământ primar Emilia DIACONESCU – studii universitare (specializarea Învățători/Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.