Denumirea programului: ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU LA CLASELE PREGĂTITOARE, I ȘI A II-A

Public – ţintă: învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar; profesori de limbi străine; profesori de religie; profesori de educație fizică
Justificare: Ciclul de achiziții fundamentale (clasele pregătitoare, I și a II-a) reprezintă un element de noutate pentru întreg sistemul de învățământ. Formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului cognitiv pentru vârsta la care copiii intră în clasa pregătitoare presupune respectarea particularităților de vârstă și individuale ale elevilor de către profesor atunci când organizează situațiile de predare – învățare – evaluare. Activitatea intelectuală a acestor elevi este dominată puternic de solicitarea perceptiv – vizuală și auditivă, dublată de activitate tactilo – motorie, astfel încât proiectarea demersului didactic trebuie să tină cont de aceste variabile.
Construcţia planului-cadru de învăţământ are în vedere realizarea dezideratelor profilului de formare al copilului care finalizează clasa a II-a. Acest profil de formare este menit să asigure bazele conceptuale, psihice şi comportamentale care să permită copilului adaptarea eficientă la treapta următoare de şcolaritate (clasele a III-a – a VI-a: Ciclul curricular de ”Dezvoltare și diversificare”) în vederea unei inserţii sociale optime.
Cursul de formare își propune perfecţionarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice care predau în învăţământul primar în domeniul organizării interdisciplinare a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici.
Domeniul tematic la care se încadrează cursul de formare propus este „Programe de formare referitoare la abilitarea curriculară/dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicaţi:
-Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Claudia Marcela ȘERBAN– studii universitare (specializarea Învățători/Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Camelia Ludmila STĂNESCU – studii universitare (specializarea Învățători/Geografie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Emilia DIACONESCU – studii universitare (specializarea Învățători/Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.