Denumirea programului: PREGĂTIREA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Public–ţintă: învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar care doresc obținerea titularizării în învățământ
Justificare:
Evoluția rezultatelor de la examenul pentru obținere a titularizării în învățământ demonstrează necesitatea derulării unor programe de pregătire suplimentară a candidaților. Pregătirea inițială este insuficientă sau prea puțin axată pe problemele practic - aplicative, pe valorificarea şi corelarea achiziţiilor din domeniul limbii şi literaturii române, al pedagogiei cu cele din didactica specialităţilor, competenţele şi conţinuturile din programă fiind proiectate într-o viziune curriculară dinamică, sistemică, integratoare, care ar facilita obținerea cu succes a definitivatului.
Cursul de formare este conceput pentru a crește gradul de cunoaştere a conţinuturilor ştiinţifice fundamentale din domeniile necesare pentru obținerea titularizării în învățământ, a tendinţelor în evoluţia disciplinelor, precum şi a capacităţii de aplicare a acestora în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor didactice, în acord cu paradigmele actuale ale studierii disciplinei de concurs.
Domeniul tematic la care se încadrează cursul de formare propus este „Programe pentru pregătirea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante”.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor Reli Violeta DINCĂ – studii universitare (specializarea Învățători/ Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Rely - Monica TRĂISTARU – studii universitare (specializarea Învățători/Geografie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Daniela - Mirela NIȚU– studii universitare (specializarea Învățători/Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Emilia DIACONESCU – studii universitare (specializarea Învățători/Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.