I.7. Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar și Concursul național de ocupare a posturilor vacante sunt două repere de importanță în dezvoltarea resursei umane din domeniul educația. Selecția și managementul resurselor umane în acest domeniu reprezintă primul pas în asigurarea calității actului educațional și obținerea unor performanțe crescute în educație cu repercursiuni directe asupra indicatorilor de abandon școlar și promovarea examenului de bacalaureat. Pentru asigurarea corectitudinii procesului de evaluare este nevoie de evaluatpri bine pregătiți atât sub aspect metodologic, dar și al cunoștințelor științifice, legislative și deontologice. Prin programul de formare se va urmări formarea/dezvoltarea competențelor de evaluare și aplicarea metodologiei în vigoare.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor BASCH NAIDIN Delia Ileana– studii universitare (specializarea Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Carmen Claudia BOIANGIU – studii universitare (specializarea Pedagogie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Gabriela Laura CONSTANTINESCU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Ion Cristian DOGARU - studii universitare (specializarea Geografie/Istorie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mihaela TORBĂ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor dr. Gabriela ȘERBAN – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză/Științe filologice), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.