I.8 Denumirea programului: FORMAREA PROFESORILOR METODIŞTI PENTRU REALIZAREA INSPECŢIEI SPECIALE ȘI A INSPECȚIEI ŞCOLARE

Public – ţintă: cadre didactice metodiste din judeţ
Justificare:
Reforma societăţii româneşti începută după 1989 a determinat schimbări şi în sistemul educaţional. Vechiul model de inspecţie conceput pentru un sistem educaţional centralizat se caracteriza prin accentul pus pe controlul de tip birocratic. Trei aspecte sunt fundamentale în ceea ce priveşte noul model de inspecţie aprecierea calităţii educaţiei furnizate de şcoală, evaluarea şcolii în ansamblu şi consilierea pe care o vor furniza inspectorii. Astfel se impune necesitatea pregătirii profesorilor metodişti pentru realizarea unei evaluări reale a procesului de învăţământ şi în vederea consilierii cadrelor didactice şi ameliorarea problemelor întâlnite în instituţiile şcolare.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicaţi:
-Profesor Delia Ileana BASCH NAIDIN – studii universitare (specializarea Matematică/Informatică, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Gabriela Laura CONSTANTINESCU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Ion Cristian DOGARU – studii universitare (specializarea Geografie/Istorie, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Florica GRECU – studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura rusă/Limba și literatura română-Limba și literatura italiană), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie – Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor metodist Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mihaela TORBĂ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză,) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor dr. Gabriela ȘERBAN – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză/Științe filologice), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.