I.9. Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ/DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A INSTITUTORILOR/PROFESORILOR DEBUTANŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Public – ţintă: cadre didactice în învăţământul preuniversitar.
Justificare: Noul Curriculum naţional accentuează faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente administrative care asociază într-un mod personalizat elementele programei – obiective de referinţă, conţinuturi, activităţi de învăţare – cu alocarea de resurse (metodologice, temporale şi materiale) considerată optimă de către profesor pe parcursul unui an şcolar.
Asta înseamnă schimbare de atitudini şi de practici a indivizilor, organizaţiilor, astfel ca aceşti copii să poată participa la viaţa şi cultura comunităţii.
O societate incluzivă este aceea în care diferenţa este respectată şi valorizată, iar discriminarea şi prejudecăţile sunt combătute prin politici şi practici adecvate.
Necesităţi:
-reconsiderarea unor componente ale actului pedagogic: accentul nu pe abundenţa de informaţii, ci formare de capacităţi;
-profesorul – nu doar sursă de informaţii;
-profesorul – organizează, îndrumă activitatea de învăţare, asistă formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi;
-diferenţierea – nu renunţare la programul unitar – se păstrează obiective, conţinuturi. Înseamnă crearea situaţiilor favorabile fiecărui elev pentru descoperirea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor proprii;
-în acest context şi deoarece cadrele didactice provin din centre universitare diferite (au parcurs programe de formare diferite), propun acest program pentru implementarea aceleiaşi strategii didactice;
-programul răspunde nevoilor de formare identificate la nivelul învăţământului din judeţul Olt şi va produce valoare adăugată prin dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor.

Inscriere

Durată: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;