I.10. Denumirea programului: PREGĂTIREA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Public – ţintă: învățători/institutori/profesori care doresc obținerea definitivării în învățământ
Justificare:
Evoluția rezultatelor de la examenul pentru obținerea definitivării în învățământ demonstrează necesitatea derulării unor programe de pregătire suplimentară a candidaților. Pregătirea inițială este insuficientă sau prea puțin axată pe problemele practic - aplicative, pe valorificarea şi corelarea achiziţiilor din domeniul limbii şi literaturii române, al pedagogiei cu cele din didactica specialităţilor, competenţele şi conţinuturile din programă fiind proiectate într-o viziune curriculară dinamică, sistemică, integratoare, care ar facilita obținerea cu succes a definitivatului.
Cursul de formare este conceput pentru a crește gradul de cunoaştere a conţinuturilor ştiinţifice fundamentale din domeniile necesare pentru obținerea definitivării în învățământ, a tendinţelor în evoluţia disciplinelor, precum şi a capacităţii de aplicare a acestora în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor didactice, în acord cu paradigmele actuale ale studierii acestor discipline.
Domeniul tematic la care se încadrează cursul de formare propus este „Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ”.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor Reli Violeta DINCĂ – studii universitare (specializarea Învățători/ Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Mariana VLADU – studii universitare (specializarea Învățători/ Pedagogia învățământului primar și preșcolar), certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Simona GUȘATU– studii universitare (specializarea Învățători/Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor pentru învățământ primar Emilia DIACONESCU – studii universitare (specializarea Învățători/Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Marinela CORCOVEANU – studii universitare (specializarea Fizica chimie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N
-Profesor Delia Ileana BASCH NAIDIN – studii universitare (specializarea Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Mihaela TORBĂ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Adina GRUIA – studii universitare (specializarea Geografie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.).