I.11 Denumirea programului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ CONFORM METODOLOGIEI – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se defășoară conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar. Un aspect important al acestui proces îl constituie proba practică/orală și inspecția specială la clasă. Pentru asigurarea corectitudinii procesului de evaluare la aceste probe este nevoie de pregătirea evaluatorilor, atât sub aspect metodologic, cât și al cunoștințelor științifice, legislative și deontologice. Prin programul de formare se va urmări formarea/dezvoltarea competențelor de evaluare și aplicarea metodologiei în vigoare.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Delia Ileana BASCH NAIDIN – studii universitare (specializarea Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Ion Cristian DOGARU - studii universitare (specializarea Geografie/Istorie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Florica GRECU – studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura rusă/Limba și literatura română - Limba și literatura italiană), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie – Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor metodist Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mihaela TORBĂ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mirela Maria PARASCHIV – studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor dr. Gabriela ȘERBAN – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză/Științe filologice), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.