I.12. Denumirea programului: REDUCEREA RISCULUI DE ABANDON ȘCOLAR PRIN DERULAREA PROGRAMELOR DE TIP „A DOUA ȘANSĂ”, „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” ȘI „ALFABETIZARE FUNCȚIONALĂ” ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Public – ţintă: personal didactic de predare
Justificare:
Realitatea societății românești impune găsirea unor soluții pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii și a creșterii participării la sistemul de educație a grupurilor vulnerabile.
Programul este conceput pentru a asigura implementarea la nivelul județului Olt a unor programe integrate de prevenire și corecție a părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din județul Olt pentru dezvoltarea unot programe integrate pentru creșterea participării la educație și formare profesională inițială și facilitarea tranziției către un loc de muncă a elevilor și tinerilor care prezintă risc sau sunt în situație de abandon școlar.
Domeniul tematic la care se încadrează cursul de formare propus este „Programe de formare referitoare la absenteism și abandon școlar”.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Florica GRECU – studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura rusă/Limba și literatura română-Limba și literatura italiană), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Mirela Maria PARASCHIV– studii universitare (specializarea Învățători/Administrație publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N;
-Profesor Mariana VOICA– studii universitare (specializarea Drept/Psihologie/Învățători), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);
-Profesor Cristina PREDUȚ– studii universitare (specializarea Drept/Educatoare), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);