I.15. Denumirea programului: FORMAREA RESPONSABILILOR CU FORMAREA CONTINUĂ (RFC) DIN ŞCOLI

Public ţintă vizat: Cadre didactice cu statutul de responsabili cu formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din unităţile şcolare ale judeţului Olt.
Justificare:
Acest program este necesar pentru a asigura creşterea participării cadrelor didactice la programele de formare continuă derulate de Casa Corpului Didactic Olt şi de alţi furnizori de formare profesională. Responsabilul cu formarea continuă din fiecare unitate şcolară poate şi trebuie să fie un vector al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Astfel prin asumarea şi responsabilizarea statutului său poate fi dezvoltată o relaţie partenerială cu adevărat eficientă cu instituţiile comunităţii educaţionale preocupate de formarea continuă: Casa Corpului Didactic Olt şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane
Formatori implicaţi:
-Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU– studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.