I.16 Denumirea programului: IMPLEMENTAREA NOULUI CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE - UN START MAI BUN ÎN VIAŢĂ

Public – ţintă: profesori pentru învăţământ preşcolar, educatoare - institutori, profesori educaţie timpurie.
Justificare:
Abilitățile precursoare formează fundamentul succesului şcolar ulterior. Cercetările arată că succesul şcolar depinde, în mare măsură, de educaţia şi învăţarea fundamentală care are loc înaintea începerii şcolii. Aşa-numitele abilităţi precursoare de matematică și limbaj au un rol important în acest context.
Educaţia şi îngrijirea timpurie de înaltă calitate promoveaza oportunitățile echitabile. La intrarea copiilor în grădiniţă, aceştia dobândesc abilitaţi personale: motorii, lingvistice, cognitive, sociale și emoţionale diferă de la copil la copil.
-educația timpurie a copiilor contribuie la supravieţuirea , creşterea, dezvoltarea şi instruirea/învățarea timpurie a copiilor, incluzând aspectele sănătăţii lor, ale alimentaţiei şi igienei precum şi ale dezvoltării cognitive, sociale, fizice şi emoţionale, începând din momentul naşterii.
Cursul de formare își propune să familiarizeze cadrele didactice din învățământul preșcolar cu abordările pedagogice centrate pe copii, care pot să susțină mai eficient dezvoltarea generală a copiilor, să ofere sprijin pentru strategiile lor de învățare și să promoveze dezvoltarea lor cognitivă și non-cognitivă, printr-o axare mai țintită asupra învățării practice, asupra jocurilor și interacțiunilor sociale.
Având în vedere faptul că, începând cu anul școlar 2019 - 2020, noul curriculum pentru educaţia timpurie aduce o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei pentru acest segment de vârstă, înglobată în conținutul programei, în Metodologia de aplicare a planului de învățământ pentru educația timpurie, în scrisori metodice şi recomandări, în ghiduri și îndrumătoare metodice avizate de minister, constituind un demers complex, care valorizează contribuţiile anterioare, experienţa şi practicile reușite în domeniul educaţiei timpurii din România.
La nivelul județului Olt, fiecare dintre cele aproape 700 de cadre didactice trebuie să implementeze noul curriculum. De asemenea, cursul propus nu vine doar în sprijinul lor, ci se adresează tuturor cadrelor didactice, managerilor, factorilor de decizie, specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii – pedagogilor, psihologilor, consilierilor, cadrelor didactice din mediul academic, care asigură formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru educația timpurie (prin grade didactice şi prin programe, cursuri sau stagii de formare), precum și altor actori de la nivelul societății, cu rol important în educaţie.

Inscriere

Durata: 24 ore / 95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-profesor pentru învățământ preșcolar Nicoleta CĂLINESCU – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Florina DUMITRU – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Adela PANTILIE – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Manuela CÎRSTEA – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Felicia Florica SPRÎNCENATU – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Gina DONEA TECUCEANU – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Manţi COSTEA – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Mirela BÎRĂ – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Ana Mihaela ALDEA – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Ana Maria COLAC – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Simona BĂDESCU – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Andreea TOMESCU – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-profesor pentru învățământ preșcolar Arina Mariana GEORGESCU – studii universitare, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N