II.1. Denumirea programului: ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ŞCOLI
Public – ţintă: responsabilii CEAC din şcoli
Justificare: Legislaţia calităţii în învăţământul preuniversitar prevede standarde şi proceduri de evaluare internă şi externă care trebuie puse în practică de către membrii comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii. Este necesar un curs de formare pe această temă datorită faptului că în urma monitorizării activităţii acestor comisii s-a constatat necunoaşterea în mare măsura a modului de întocmire a documentelor şi atribuţiilor care revin acestora.

Inscriere

Durată: 32 ore/115lei
Formatori:
Man Felicia – formator - consilier în domeniul calităţii
formatori - consilieri înscrişi în ,,Registrul ARACIP al formatorilor în domeniul calităţii educaţiei"