II.1. Denumirea programului: CURS DE INIȚIERE ÎN LIMBA RROMANI

Public – ţintă: personal din învăţământul preuniversitar
Justificare: Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale, care solicită intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea ce privește abordarea didactică în unitățile de învățământ în cazul grupurilor dezavantajate, grupurile de copii și elevi rromi constituind criteriul prioritar de evaluare și de monitorizare a politicilor educaționale românești la nivel internațional, regional și național, prin raportările periodice solicitate de diverse organisme, structuri și organizații interguvernamentale, guvernamentale, non-guvernamentale.
Măsura 8.3.1. din Planul anual al activităților – 2018 pentru aplicarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii: ” prevede organizarea de cursuri privind limba rromani și rromanipenul educațional adresate cunoașterii de către cadrele didactice a cutumelor rrome și a limbii rromani ce au un impact poziti în activitatea la clasă cu copiii și părinții rromi”.

Inscriere

Durată: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor pentru învățământ primar – limba rromani Marius CĂLDĂRARU – studii universitare (specializarea Institutor/Pedagogia învățământului primar și preșcolar) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.