II.3. Denumirea programului: ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ A INVĂȚĂRII

Public – ţintă: – cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar
Justificare: S-a evidenţiat interesul crescut al cadrelor didactice faţă de noile tendinţe în activitatea didactică. Dincolo de aplicarea unor metode activ-participative, noul curriculum se îndreaptă către o abordare inter- și transdisciplinară, prin valorificarea experienţei didactice acumulate la catedră, identificând astfel factorii, sensurile și modalităţile de ameliorare, inovare şi dezvoltare a procesului educaţional. Cursul își dorește a aduce o contribuţie esenţială la realizarea educaţiei multilaterale a elevilor, susţinând cultivarea gândirii, a orizontului intelectual şi cultural al acestora, la formarea concepţiei despre lume şi viaţă, prin oferirea câtorva exemple de activităţi didactice moderne, active, inter și transdisciplinare.

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Raluca URZICEANU – studii universitare (specializarea Fizică/Chimie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Tatiana IANA – studii universitare (specializarea Învățătoare/Limba și literatura română-Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;