II.4. Denumirea programului: CONSILIERE ŞI INOVARE PEDAGOGICĂ ÎN C.D.I.
Public – ţintă: cadrele didactice din unităţile şcolare care fac parte din programul C.D.I.
Justificare: Centrele de Documentare şi Informare au devenit o certitudine. Ele antrenează modificări
remarcabile în atitudinea elevului şi a cadrelor didactice faţă de învăţare şi pun în evidenţă importanţa
informaţiei în lumea contemporană.

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formatori: locali