II.6. Denumirea programului: DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE PRIN ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT
Publicul ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Inteligenţa emoţională, înţeleasă ca o capacitate de control şi autocontrol a stresului şi emoţiilor negative, este unul dintre cele mai studiate şi mai implementate concepte în practica educaţională. Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane face ca inteligenţa probată în context educaţional să fie insuficientă pentru mulţi dintre noi pentru rezolvarea problemelor cotidiene.
Voluntariatul este un prilej de a aduce în atenţie activitatea care pune în practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii, atât persoanelor care se implică voluntar, cât şi comunităţilor în care acestea trăiesc.
Rolul nostru, al cadrelor didactice, ar trebui să nu se rezume la transmiterea de informaţii, ci să se centreze îndeosebi pe formarea de abilităţi sociale şi morale.

Inscriere

Durata: 32 ore/115 lei
Formatori: Florica GRECU
Liliana HUŢULEAC
Ionica Odeta VÂLCEA