II.7. Denumirea programului: DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITĂŢI DE MENTORAT
Public – ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Unul dintre obiectivele generale ale reformei sistemului educaţional din România este asigurarea accesului la un învăţământ de calitate pentru elevii din mediul rural şi nu numai, prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Inscriere

Durata: 32 ore/115 lei
Formatori:
Gabriela ŞERBAN
Marian CROITORU
Diana NECĂ