II.8. Denumirea programului: STRATEGII DE STIMULARE ŞI DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII ELEVILOR

Public ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare:
Creativitatea reprezinta o sursa de putere si energie inepuizabila, un factor esential de progres in evolutia lumii contemporane si poate aborda orice problema. Promovarea creativitatii individuale, dar mai ales a creativitatii colective, constituie solutia pe care omenirea o are ca sansa de supravietuire si progres. Tehnicile deprinse pot fi aplicate atât în viața personală, cu soluții pentru: time management, relaționarea cu familia și prietenii sau probleme legate de finanțele personale, cât și la şcoală, în găsirea unor soluții, îmbunătățirea proceselor de lucru în echipă sau cultura organizațională.
Prin stimularea şi dezvoltarea creativităţii putem ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ – independent sau în grup – la „redescoperirea” adevărurilor despre lucruri şi fenomene, atunci când i se indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
2. Resurse umane
Formatori implicaţi:
  • Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
  • Profesor Felicia ALEXANDRU– studii universitare (specializarea Limba și literatura franceză -Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Daniela DUMITRESCU– nivel universitar studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Maria Alexandra GUȚULEANU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Elena Loredana STANCU studii universitare (specializarea Limba și literatura franceză -Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.