II.9. Denumirea programului: ȘANSE EGALE ÎN EDUCAȚIE – FUNDAMENT AL INSTRUIRII DIFERENȚIATE

Public ţintă vizat: profesori din învăţământul primar şi gimnazial
Justificare: conceperea unor activităţi instructiv-educative mai variate în raport cu diferenţele existente între elevi

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Locul de desfășurare a programului: Casa Corpului Didactic Olt
Resurse umane:
Formatori implicaţi:
  • Profesor Adina Maria GRUIA– studii universitare (specializarea Geografia turismului), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.