II.9. Denumirea programului: INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR
Public ţintă vizat: profesori din învăţământul primar şi gimnazial
Justificare: conceperea unor activităţi instructiv-educative mai variate în raport cu diferenţele existente între elevi

Inscriere

Durata: 32 ore/115 lei
Formatori implicaţi:
Ştefania MARINEANU