II.10. Denumirea programului: LITERATURA ROMÂNĂ DUPĂ ANUL 2000

Public – ţintă: profesori de limba şi literatura română
Justificare:
Literatura aparţine domeniului artei, unde intuiţia artistică deţine un rol esenţial. Studiul acestei discipline dezvoltă sensibilitatea elevilor, inoculându-le cunoştinţe, idei, sentimente şi le modelează atitudini, comportamente umane. Literatura reprezintă cadrul perfect de imaginaţie construită cu ajutorul literelor şi expresiilor care redau o rezonanţă aparte cititorului. În literatură, autorul scrie cu exactitate sentimentele, trăirile obiectuale sau sufleteşti.

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Victor IACOBESCU – studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.