II.12. Denumirea programului: ÎNREGISTRĂRILE ÎN REVISAL ÎN CONTEXTUL NOILOR REGLEMENTĂRI
Public ţintă vizat: secretari, administratori financiari
Justificare: ultimele modificări legislative - HG500/2011 şi Ordinul 1918/2011 privind înregistrarea salariaţilor în Registrul Electronic al Salariaţilor

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formator: ec. Cătălin PIRNĂ