II.13 Denumirea programului: FUNCȚIONAREA COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ŞCOALĂ
Public – ţintă: membri ai CEAC din şcolile judeţului
Justificare: Asigurarea calităţii în şcoli este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare a unor servicii prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare satisface standardele de calitate. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă şi se bazează pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe aplicarea standardelor de referinţă. Pentru ca aceste acţiuni să aibă finalitatea dorită cursul îşi propune formarea membrilor CEAC – responsabili cu asigurarea calităţii în şcoală.

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formatori:
GURALIUC Carolina-Maria