II.15. Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
Public țintă vizat: Personal didactic auxiliar, directori
Justificare: Achiziţia publică este una dintre activităţile cele mai sensibile ce se desfăşoară la nivelul administraţiei publice, ca şi al instituţiilor şi societăţilor comerciale/regii autonome care funcţionează în sectorul public

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
ec. Pirnă Cătălin