II.17 Denumirea programului: PREDAREA INTEGRATĂ - PREMISĂ A STIMULĂRII MOTIVAȚIEI ȘCOLARE
Public ţintă vizat: Cadre didactice din învățământul gimnazial
Justificare: Cursul pe care îl propunem vine în întâmpinarea recomandărilor cuprinse în noul plan-cadru de către Ministerul Educaţiei Naţionale care vizează predarea integrată a cel puțin unei discipline opționale la clasa a V-a, dar și în continuarea direcțiilor predării integrate din ciclul primar. Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice, fiind o premisă de inovare a practicilor educative pentru întreg învățământul gimnazial.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Angelescu Nicoleta – nivel universitar (specializarea Teologie ortodoxă - Limba și literatura română) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;

  • Profesor Rusu Elena nivel universitar (specializarea Limba și literatura română – Limba franceză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.