II.17 Denumirea programului: ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Public ţintă vizat: Cadre didactice din aria curriculară Tehnologii (ingineri, economişti, maiştri instructori)
Justificare: Un învățământ modern, de calitate, ar trebui să aibă ca scop formarea şi dezvoltarea la elevi a unei gândiri sistematice, critice, creative şi integratiste asupra vieţii. În acest sens abordarea interdisciplinară în proiectarea şi realizarea activităţilor didactice are un rol definitoriu asupra educaţiei elevului. Astfel prin interdisciplinaritate există posibilitatea obţinerii unui “bagaj” de cunoştinţe minim de bază din toate domeniile cunoaşterii.

Inscriere


Durata: 24 ore/85 lei
Formatori implicați:
Diaconu Valeria
Niţu Maria