II.18. Denumirea programului: TEHNICI DE REDACTARE A DOCUMENTELOR ÎN BIBLIOTECI ȘI CENTRE DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE
Public țintă vizat: Bibliotecari școlari, profesori documentarişti, cadre didactice interesate
Justificare: Domeniul biblioteconomiei este strâns legat, pană la contopire, de sintagma ştiinţa informării. Aşa se şi numesc şcolile superioare care pregătesc lucrători specialişti pentru biblioteci: Biblioteconomie şi Ştiinţa informării. Cum informaţiile se află în documente, iar documentele se află in biblioteci, apare ca firească focalizarea atenţiei asupra bibliotecilor precum şi multitudinea organismelor internaţionale create în vederea optimizării metodelor şi tehnicilor de selecţie şi difuzare a informaţiilor. Cerinţele unei societăţi moderne impun prezenţa lucrătorilor profesionişti în toate domeniile de activitate. Scopul acestui curs este să ajute bibliotecarii, profesorii documentaristi, cadrele didactice să dobândească şi să împărtăşească elevilor obişnuinţe corecte de lucru, să evite greşelile şi pierderile de timp şi să îi ghideze de la stadiul de alegere a unui subiect, spre întocmirea unei lucrări bine planificate şi bine scrise, predată la termenul cerut.

Inscriere

Durata: 32 ore/115 lei
Formatori implicați.
Documentarist CCD Victoria Prioteasa