II.18. Denumirea programului: METODE ŞI TEHNICI INOVATIVE FOLOSITE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV

Public țintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Suntem în epoca în care internetul, media şi informaţia vin cu o viteză uimitoare, tinerii au acces la ea rapid, noi, dascălii avem sarcina de a-i îndruma ce să înveţe şi cum să-şi selecteze informaţiile găsite. Ȋn faţa acestor copii, dascălii nu trebuie să vină cu comentarii interminabile şi nici lecţii de geografie, istorie, biologie predate după manual. Cu un singur clic ei au acces la toate aceste date, noutatea trebuie să vină de la noi. Noi trebuie să fim suficienţi de abili pentru a ni-i aduce aproape, a-i capta, a-i face să înveţe şi să participe cu drag la activităţi, astfel vom reuşi să evităm momentele în care dascălul nu reuşeşte să menţină ordinea în clasă, să fie respectat şi apreciat de elevii săi. Schimbarea trebuie să vină de la dascăli, care, prin metode inovative îi captează şi îi fac să se apropie şi să îndrăgească materia predată de ei.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor învățământ primar Florica Felicia SPRȊNCENATU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar/ Psihologie) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor învățământ primar Alexandru Ginu VOINEA – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar/ Institutori - Limba engleză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.