II.19 Denumirea programului: ANIMAŢIA MIJLOC DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR

Public – ţintă: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Animația reprezintă derularea rapidă a unei secvențe de imagini pentru a crea iluzia mișcării,ea pune în valoare persoana implicată iar acest lucru îl ajută pe elev să-şi formeze o stimă de sine.
Activităţile ce vor fi desfăşurate cu ajutorul animaţiei în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în vederea reducerii abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii şi prin dezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice, matematice, informatice, muzicale, artistice etc. Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii.

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor învăţământul primar Viorica Violeta SULGER, studii universitare (specializarea Învățătoare-educatoare/Limba și literatura română - Limba engleză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
  • Profesor învăţământul primar Maria Denisa DĂNCIULESCU, studii universitare (specializarea Învățătoare-educatoare) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.