II.19 Denumirea programului: EDUCAȚIA PARENTALĂ
Public – ţintă: Părinți, cadre didactice, psihologi
Justificare: Consilierea reprezintă o activitate prin care se urmăreşte sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare ce trebuie adoptat de o persoană consiliată într-o situaţie dată sau, în general, în viaţă şi activitatea sa cotodiană. În cadrul grupurilor şcolare, consilierea reprezintă o formă particulară de interacţiune şi influenţare, care contribuie la sprijinirea elevilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, precum şi la omogenizarea şi dezvoltarea clasei de elevi ca grup educaţional.
Cadrul didactic, în ipostaza sa de consilier, poate aborda cu succes consilierea educativă, care implică şi elementele de consiliere vocaţională, suportivă, de dezvoltare personală sau informaţională, dar nu se poate substitui specialistului (psihologului) care posedă competenţele şi expertiza necesară pentru rezolvarea situaţiilor specific în care s-ar afla elevul. Asigurarea și promovarea comunicării dintre instituțiile de educație timpurie și servicii specializate pentru consiliere educațională și consiliere psihologică, dintre părinți și aceste instituții.

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formatori:
TOMESCU IOANA
NEACȘU MARIA