II.20 Denumirea programului: EDUCAREA ȘI CONSILIEREA PĂRINȚILOR
Public – ţintă: părinți, agenți educaționali (cadre didactice din învățământul preprimar, psihologi, consilieri școlari)
Justificare: Prin intermediul acestui program de formare, furnizorul de formare urmărește dezvoltarea competențelor specifice, în vederea creșterii personalității copilului, precum și formarea și consilierea specializată a părinţilor, asociațiilor părinților și agenților educaționali în domeniul educaţiei parentale prin implementarea unui program de formare şi servicii de consiliere psihopedagogică a părinţilor în vederea asigurării unei educaţii de bună calitate în mediul familial.

Aceste module își propun prin tematica lor să ofere în contextul educațional un liant de comunicare pe probleme specifice copilului, consilierii în școală revenindu-i sarcina de a optimiza relația dintre partenerii participanți implicați activ în procesul educativ, adică elevi-părinți-cadre didactice. Pentru realizarea parteneriatului școlii cu părinţii este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca participanţi activi și reponsabili care pot aduce prin informațiile furnizate cel mai mare plus de valoare în dezvoltarea și educarea copiilor lor.

Inscriere

Durata: 24 ore /85 lei
Formatori:
GRIGORE ANA-MARIA
PREDESCU VALERICA
DONEA GINA LAVINIA
DUMITRU FLORINA