II.23 Denumirea programului: PREDAREA INOVATIVĂ A DISCIPLINELOR STEAM CU AJUTORUL TIC ȘI AL NOILOR TEHNOLOGII

Public – ţintă: Profesori fizică, chimie, matematică, biologie, informatică, științe, educație tehnologică, arte și profesori pentru învățământul primar.
Justificare:
Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice pentru disciplinele STEAM și profesorilor pentru învățământul primar ce doresc să-și extindă cunoștințele despre modul de utilizare cu succes a TIC și al noilor tehnologii în practica pedagogică zilnică.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Elena VLĂDESCU – studii universitare (specializarea Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.