II.24 Denumirea programului: EȘEC ȘI ABANDON ȘCOLAR

Public – ţintă: Cadre didactice- profesori diriginţi din învăţământul liceal tehnic şi profesional
Justificare: Mutaţiile din societate şi din familia contemporană determină mai multe probleme
emoţionale la elevi decât în trecut. Văzut din această perspectivă, o cauză a eşecului şi abandonului şcolar este absenteismul care devine o problemă socială, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. Prezentul program se doreşte a fi un suport pentru diriginţii care se confruntă cu problema absenteismului.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Maria - Doina POPA– studii universitare (specializarea Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);