II.26 Denumirea programului: COMPORTAMENTUL DEVIANT ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL. VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ
1. Criterii curriculare:

Public – ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare:
Comportamentul copilului este oglinda dezvoltării lui psihice. Este reacţia personalităţii lui în formare faţă de lumea din afară şi faţă de propria lui persoană. Comportamentele deviante reprezintă apariţia unor manifestări de conduită care depăşesc limita normalităţii la vârsta respectivă. Aceste abateri exprimă atitudinea structurată a copilului faţă de muncă, alte persoane, autoritatea educativă, lucruri, propria persoană. Ele sunt numeroase în perioada copilăriei.
Violenţa este un fenomen negativ și de actualitate existent în mediul şcolar. Diferitele forme de manifestare ale violenței în acest mediu este îngrijorător, și devine adesea, o obişnuinţă care ecranează pericolul pe care îl incumbă. Violenţa în şcoală trebuie să devină o preocupare centrală pentru toţi actorii implicaţi în actul educaţional, cu atât mai mult cu cât şcoala dispune de reale şi importante resurse pentru a preveni şi combate violenţa în rândul elevilor. Violenţa în şcoli este văzută ca un comportament învăţat, tangenţial identificată, în special, în legătură cu violenţa adulţilor faţă de copii, făcându-se asocierea între familia disfuncţională şi comportamentul potenţial violent al copiilor proveniţi din aceste tipuri de familii.

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Consilier școlar Amalia Maria VLADU - studii universitare (specializarea Filosofie/Sociologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.