II.26 Denumirea programului: DESPRE CEAC
Public – ţintă: cadre didactice din învățământul preprimar/primar/gimnazial/liceal/vocațional, membri ai CEAC, reprezentanți ai CRP, CE, CL
Justificare: Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) are un rol definitoriu în ceea ce priveşte asigurarea internă a calităţii. Conform legii, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ trebuie să funcţioneze această comisie care are ca rol coordonarea aplicării procedurilor de evaluare internă, propunerea de îmbunătăţiri pentru zonele nevralgice ale calităţii în școală. În acest context, rolul CEAC va fi major în implementarea sistemului de management al calităţii.
Cursul işi propune abilitarea membrilor CEAC în asigurarea internă a calităţii. De asemenea, oferă posibilitatea pregătirii şi altor cadre didactice, care pot opta în viitor pentru a deveni membre CEAC sau care doar doresc să cunoască și să aplice sistemul de management al calităţii instituţiei şcolare.
La finalul programului de formare, membrii CEAC vor fi capabili să-şi desfăşoare activitatea cu maximă eficienţă, în baza unor reguli şi valori proprii fiecărei unităţi, şi să-şi asume rolul de experţi în evaluarea internă a calităţii prin noile competenţe dobândite.

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formatori:
Mihăilescu Irina
Corcoveanu Maria