II.28 Denumirea programului: EDUCAȚIE PRIN TEATRU ŞI TEHNICI DRAMATICE
Public – ţintă: Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial şi liceal, care îşi propun să introducă un curs opțional folosindu-se de metode inovatoare de predare-învățare.
Justificare: Conceptul de “Educație prin teatru şi tehnici dramatice” a apărut într-o perioadă în care viziunea progresistă, liberală asupra programei şcolare câştiga din ce în ce mai mult teren în lume.

Modulul de față explorează felul în care valorile acestei tradiții sunt de actualitate în România zilelor noastre. Posibilitatea introducerii unor cursuri de opțional de educație prin teatru în şcoală necesită o ajustare a structurii programei şcolare în ceea ce priveşte definirea scopurilor şi a obiectivelor, a schemelor de lucru, precum şi a metodelor de evaluare. Cursul îşi propune să le furnizeze participanților conceptele, perspectivele teoretice şi practice necesare pentru planificarea şi implementarea cu succes a programei pentru cursurile de opțional.

Prima parte a cursului dezbate ideea de teatru ca mijloc de comunicare artistică. Cum transmite teatrul un mesaj? Care sunt legăturile dintre comunicarea în teatru şi comunicarea în educația prin teatru? Se analizează folosirea semnelor şi a simbolurilor în teatru, precum şi ideea de teatru ca sistem cultural.

Inscriere

Durata: 24 ore /85 lei
Formatori:
Larisa MASAY