II.29 Denumirea programului: ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECT – TEHNOLOGIE SAU OUTDOOR
Public – ţintă: cadre didactice din învățământ preuniversitar
Justificare: Învățarea prin proiect vizează pe de o parte creșterea motivației elevilor pentru învățare, dar în același timp încurajează investigația activă și dezvoltarea unor competențe cognitive superioare, capacitatea elevilor de a înțelege și aplica noile cunoștințe crescând atunci când acestea sunt integrate în activități de rezolvare a problemelor.
Proiectul poate fi utilizat ca instrument de evaluare, dar și ca strategie de învățare. Învățarea prin proiect se bazează pe implicarea elevilor în rezolvarea de probleme (metoda acțională), investigare și obținerea unor rezultate concrete, prin acest tip de proiecte, elevii devenind conștienți de rolul lor de ”actori sociali”.

Inscriere

Durata: 24 ore /85 lei
Formatori:
Cristina Mihuț
Marius Bălașa