II.29 Denumirea programului: ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECT – TEHNOLOGIE SAU OUTDOOR

Public – ţintă: cadre didactice din învățământ preuniversitar
Justificare:
Învățarea prin proiect vizează pe de o parte creșterea motivației elevilor pentru învățare, dar în același timp încurajează investigația activă și dezvoltarea unor competențe cognitive superioare, capacitatea elevilor de a înțelege și aplica noile cunoștințe crescând atunci când acestea sunt integrate în activități de rezolvare a problemelor.
Proiectul poate fi utilizat ca instrument de evaluare, dar și ca strategie de învățare. Învățarea prin proiect se bazează pe implicarea elevilor în rezolvarea de probleme (metoda acțională), investigare și obținerea unor rezultate concrete, prin acest tip de proiecte, elevii devenind conștienți de rolul lor de ”actori sociali”.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor Marius BĂLAȘA – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.