II.30 Denumirea programului: REZOLVAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ ÎN UNITĂȚILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

Public – ţintă: Profesorii de diverse discipline din învățământul preuniversitardin județul Olt
Justificare:
Învățământul european este într-o continua evoluție. Pentru a putea ține pasul cu schimbările sociale și de mentalitate și învățământul românesc trebuie să se adapteze noilor cerințe și tendințe. Obiectivul acestui curs este prezentarea de metode care stimulează elevii să se implice în activitățile de la clasă și contribuie la diminuarea absenteismului și a abandonului școlar.

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor învățământ primar Dragoș Adinel MARCU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.