II.30 Denumirea programului: METODE MODERNE DE STIMULARE A IMPLICĂRII ELEVILOR ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE ȘI DE DIMINUARE A ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR.
Public – ţintă: Profesorii de diverse disciplinedin învățământul preuniversitardin județul Olt
Justificare: Învățământul european este într-o continua evoluție. Pentru a putea ține pasul cu schimbările sociale și de mentalitate și învățământul românesc trebuie să se adapteze noilor cerințe și tendințe. Obiectivul acestui curs este prezentarea de metode care stimulează elevii să se implice în activitățile de la clasă și contribuie la diminuarea absenteismului și a abandonului școlar.

Inscriere

Durata: 24 ore/85 lei
Formatori:
Ortansa FRĂNȚESCU