II.31 Denumirea programului: CONSILIEREA ADULȚILOR PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE - PREȘCOLAR ȘI ANTEPREȘCOLAR

Public ţintă vizat: Personal didactic și didactic auxiliar, părinți

Justificare: Dobândirea de noi cunoștințe pentru creștrea armonioasă și educarea preșcolarilor; Necesitatea aprofundării stadiilor de dezvoltare ale preșcolarului și antepreșcolarului; Îmbinarea metodelor și tehnicilor de lucru clasice cu cele moderne-exemple de bune practici; Reactualizarea legislației cu toate modificările și completările cu privire la alimentația echilibrată și sănătoasă a preșcolarului și antepreșcolarului.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
  • Profesor pentru învățământ preșcolar Gina Lavinia DONEA TECUCEANU – studii universitare (specializarea Învățătoare-educatoare/ Institutori-Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
  • Profesor pentru învățământ preșcolar Ana Maria GRIGORE – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.