II.31 Denumirea programului: CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR NECESARE ABORDĂRII INTERDISCIPLINARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PREUNIVERSITARE
Public ţintă vizat: Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar (educatori, învățători,profesori, maiștri instructori, laboranți, informaticieni)
Justificare: Un învățământ modern, de calitate, ar trebui să aibă ca scop formarea şi dezvoltarea la elevi a unei gândiri sistematice, critice, creative şi integratiste asupra vieţii. În acest sens, abordarea interdisciplinară în proiectarea şi realizarea activităţilor didactice are un rol definitoriu asupra educaţiei elevului. Astfel prin interdisciplinaritate există posibilitatea obţinerii unui “bagaj” de cunoştinţe minim de bază din toate domeniile cunoaşterii.

Inscriere

Durata/pret 24 ore/85 lei
Formatori
DIACONU VALERIA – nivel universitar
MOTROC LENUȚA – nivel universitar