II.32 Denumirea programului: ARHIVAREA – ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ
Public țintă vizat: Cadre didactice, personalul auxiliar cu atribuţii de arhivar
Justificare (necesitate, utilitate): Legea Arhivelor Naționale - nr. 16/1996cu modificările şi completările ulterioare, obligă toţi creatorii şi deţinătorii de documente, persoane juridice de a înfiinţa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu problemele de arhivă, în funcţie de valoarea şi cantitatea acestora.

Inscriere

Durata/pret 32 ore/115 lei
Formatori/nivel de pregătire :
Elena Maria DUMITRESCU– nivel universitar