II.34 Denumirea programului: INSTRUMENTE WEB 2.0 PENTRU COMUNICARE ȘI COLABORARE ÎN PROIECTELE ETWINNING
Public țintă vizat: Debutanți în învățământ/ eTwinning.
Justificare (necesitate, utilitate): Cursul urmăreşte familiarizarea participanţilor cu aspectele tehnice ale utilizării platformei eTwinning şi cu instrumente web 2.0 necesare mai ales pentru comunicare şi colaborare în proiectele eTwinning.

Inscriere

Durata/pret 32 ore/115 lei
Formatori:
Nicolaiță Cristina/Gradul I/ formator/ ambasador eTwinning